Home

Nyt 2-plans enfamiliehus opført i 2012.

Varmebroer ses tydeligt, mangelfuld isolering.

Under opførelse er ø110 mm afløbsrør med diverse bøjninger og grenrør fra væghængt kloset, håndvaske, unidrain og badekar ført til hulmur, og derfor er der max 80 mm isolering, hvor rørene er.

 

Ikke den optimale løsning, med et kompromis, for en rørkasse i stue og køkken langs loft/væg.

Energisyn er medlem af

foreningen KLIMASKÆRM

 

Energisyn

Tætheds- og termografiske målinger af bygninger, samt

Arkitekt- og ingeniørbistand

 

Energisyn:

 

Energisyn er en god løsning, om De skal have rådgivning, tegningsprojektering og/eller byggeledelse, eller vi skal udføre komplet byggeprogram.

 

Myndighedsprojekt., anvendes til at få byggetilladelse af kommunen, man kan dog ikke forvente at håndværkerne kan bygge efter et myndighedsprojekt, og det er umuligt at prissætte for håndværkerne, og der vil altid være tvister om hvad der er med i tilbuddet.

 

Hovedprojekt er med detaljer af knudepunkter, målsætning og koter/højder, samt materialebeskrivelser, som der skal til for at håndværkerne kan bestille materialer i færdige længder/højder, og afsætte på stedet.

 

Energisyn anbefaler komplet projekt som består af: myndighedsprojekt, udbudsprojekt med fagbeskrivelser (der står alt hvad bygherre vil have leveret/udført), tilbudslister (bygherre kan se hvad de enkelte bygningsdele koster), kontrakter med håndværkerne, opstartsmøder med de udførende, for koordinering samt gennemgang af kritiske knudepunkter omkring tætning af klimaskærm og radonsikring. Tilsyn og byggemøder med referater og billededokumentation, afleveringsforretning samt 1- og 5 års gennemgang.

 

Energisyn kan samarbejde med enhver arkitekt, -ingeniør og -håndværker ved en delopgave, men vi har også nogle håndværker hvor vi konkurrere med typehuse på prisen.

 

Energisyn arbejder med tæthedsundersøgelser af klimaskærmen (gulv, ydervæg og loft/tag) på bygninger. Vi anbefaler at bygherre tager stilling til sine energikrav, før udbuds- materialet udsendes, så det fremgår klart og tydeligt, hvilken opgave håndværkerne er stillet over for. Og fastholde sine krav til den skærpede tæthed.

Energisyn kan udføre forundersøgelse med trykprøvning, når dampspærre er udført, så man evt. kan få en god og korrekt tætning, før færdige beklædninger monteres. Denne undersøgelse er guld værd for både håndværkerne og bygherren.

 

Energisyn anbefaler altid at, bygherre rekvirerer Blower Door Test før aflevering af byggeriet og lige før 5 års gennemgang.

 

Energisyn udarbejder en Rapport1 /Certifikat2 af undersøgelsen, rapporten viser hvor tæt/utæt din bygning er, og kan sammenholdes med det ansøgte i byggeansøgningen. Der står minimumskrav i bygningsregelmentet, men bygherren kan selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf.

 

 

Med venlig hilsen

 

Energisyn

Måletekniker og Thermographer Level 1,

samt arkitekt- og ingeniørrådgivning,

-projektering og –byggeledelse.

 

Håber De får noget ud af at læse efterfølgende sider:)

 

Energisyn er uvildig og sælger ikke byggematerialer samt udføre ikke dokumenteret BlowerDoor Test på egne byggeprojekter til myndighederne.

 

Energisyn er medlem af foreningen KLIMASKÆRM.

 

Arkitekt- og ingeniørmyndigheds- og hovedprojekt for totalentreprenør på nyt sommerhus i Odsherred, i 2015

BlowerDoor er placeret i hoveddøren.

Her køres en undertryksmåling

Komplet Arkitekt- og ingeniørprojekt af

nyt et-plans Enfamiliehus på 180 m2

Destruktiv dokumentation udført efter konstateret fejl på termisk billede.l Endoskopundersøgelse i facademur: der blev boret 11 mm hul i fuge mellem stenene, hvor 9 mm rør med kameralinse blev indført, og der blev konstateret at der manglende false- isolering. Til venstre ses skruehoved og vinkelbeslag som fastholder vindues- parti. Til højre ses polystyren som burde fylde hele falsen..

 

Energisyn

 

Bettina Lentz

indehaver

 

Mobil: 20 77 14 17

E-Mail: bs@energisyn.nu

CVR-nr: 34440360

Bank: Nordea

Reg nr: 1726

Konto: 4384390388

 

Telefontider :

Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

Copyright © All Rights Reserved