BlowerDoor Test

Nyt 2-plans enfamiliehus opført i 2012.

Varmebroer ses tydeligt, mangelfuld isolering.

Under opførelse er ø110 mm afløbsrør med diverse bøjninger og grenrør fra væghængt kloset, håndvaske, unidrain og badekar ført til hulmur, og derfor er der max 80 mm isolering, hvor rørene er.

 

Ikke den optimale løsning, med et kompromis, for en rørkasse i stue og køkken langs loft/væg.

Energisyn er medlem af

foreningen KLIMASKÆRM

 

Energisyn

Tætheds- og termografiske målinger af bygninger, samt

Arkitekt- og ingeniørbistand

 

Trykprøvning:

 

Energisyn udfører tæthedsprøvning og termografering af klimaskærmen (som er gulv, ydervægge og tag) på bygninger.

 

Energisyn anvender The Minnaspolis Blower Door fra The Energy Conservatory.

 

Blowerdoor test, daglig tale tæthedsprøvning- eller trykprøvning af bygninger, kan være et myndighedskrav i byggetilladelsen, eller man kan selv bestille en prøve, og man skal huske at det reelt kommer bygherren til gode, for bygherren får bekræftet at huset lever op til det der er bestilt..

 

Tæthedsprøvning og termografering finder de skjulte utætheder/fejl i konstruktionerne, uden destruktive indgreb.

 

Rapporten1 /Certifikat2 er din dokumentation af tæt-/utætheder i klimaskærmen, og kan sammenlignes med det du har aftalt med din rådgiver/entreprenør.

 

Ved fejlfinding af utætheder, anvendes røgpenne, vindhastighedsmåler og termografi (efter aftale).

 

Energisyn kan udføre forundersøgelse med trykprøvning når dampspærre er udført, så man nemt og billigt kan få en god og korrekt tætning, før færdige beklædninger monteres. Der er mange tømremestre der er glade for denne undersøgelse, det er dyrt og besværligt for håndværkerne at skulle nedtage beklædningerne for korrekte tætninger.

 

Det bliver en stor og rigtig spændende opgave, de kommende år, hvor bygherre, rådgiver, håndværkere og måletekniker skal samarbejde på en mere intenst og tidligere dialog, før/under byggefasen, om hvordan vi skal bygge i praksis, i de kommende år med hensyn til tæthedskrav "2020" i Bygningsreglementet, hvor luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 0,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa.

 

Energisyn er meget interesseret og behjælplig med et opstartsmøde med de udførende håndværkere, for at koordinere, samt gennemgang af kritiske knudepunkter i byggeriet.

 

Der udføres rapport1 /Certifikat2 af testresultat, som udleveres til rekvirenten.

 

Energisyn arbejder efter DS EN 13829 og DS/EN ISO 9972:2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rapport – betyder at forudsætningerne for endelig test ikke er opfyldt eller ikke tilstede, samt at bygningen ikke overholder gældende krav.

eller hvis det er en forundersøgelse.

 

2 Certifikat – signalerer at bygningen opfylder kravet fra byggeansøgning/-tilladelse og de forudsætninger, der er i EN 13829, samt KLIMASKÆRMs

anvisninger. Klimaskærmen er 100 % færdig inkl. indv. beklædninger og fuger omkring vinduer og døre.

 

 

 

 

 

 

Vi anvender Testo 435-4: Her måles 0,84 meter/sekund ved en trykforskel på -50 Pa.

BlowerDoor er placeret i hoveddøren.

Her køres en undertryksmåling

Tømrermesteren bestilte en forunder-søgelse af 4 bygninger, med mistanke om at det ikke var i orden, da han havde hyret et sjak ind. Opgaven var, at samarbejde med 4 tømrersvende om at finde, udbedre, og rådgive.

 

Der er bygget efter BR10, det vil sige at der maximalt må være et luftskifte ved 50 Pa på 1,5 l/sek/m2 opvarmet brutto-etageareal.

 

Samme forundersøgelse, startresultat var 2,89 l/sek/m2 slutresultat 1,42 l/sek/m2, der var en rigtig god dialog på pladsen.

Brancheforeningen KLIMASKÆRM har indgået samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol, om certificering af trykprøvnings- og termograferingsfirmaer, for at sikre ens målemetoder og -dokumentation.

Energisyn arbejder på en certificering af DS/EN ISO 9001:2015, for udførelse af tæthedsmåling af bygninger efter DS/EN ISO 9972:2015 og termografiske undersøgelser af bygninger efter DS/EN 13187 under særlige vikår BK/SVC/13829 og BK/SVC/13187

Energisyn

 

Bettina Lentz

indehaver

 

Mobil: 20 77 14 17

E-Mail: bs@energisyn.nu

CVR-nr: 34440360

Bank: Nordea

Reg nr: 1726

Konto: 4384390388

 

Telefontider :

Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

Copyright © All Rights Reserved