Byggepladstilsyn


Energisyn

Rådgivende Ingeniører

termografiske - og

tæthedsmålinger af

bygninger

Tilsyn med byggeriet:



Energisyn udfører tilsyn med Deres byggeri, i.h.t. byggelovgivningen og leverandørernes anvisninger, med tilsynsnotat, hvor der indgår billededokumentation.