Energimærkning


Energisyn

Rådgivende Ingeniører

termografiske - og

tæthedsmålinger af

bygninger

Energimærkning:


 


I dag siger lovgivning at:


- når et hus sælges, skal det have en gyldig energimærkning.


- store ejendomme skal energimærkes hvert 5. år.


- alle nye bygninger over 60 m2 skal energimærkes inden ibrugtagning.
En energimærkning er en vurdering af bygningens energimæssige tilstand. Mærkningen skal udføres af en Energikonsulent.


Mærkeskalaen går fra A til G, hvor A er bedst.


Energisyn har samarbejdspartner som f.eks. LKHRådgivning,  således at trykprøvning og energimærkning kan udføres samtidig.