Termografering


Energisyn

Rådgivende Ingeniører

termografiske - og

tæthedsmålinger af

bygninger

Nyt 2-plans enfamiliehus opført i 2012.

Varmebroer ses tydeligt, mangelfuld isolering.

Under opførelse er ø110 mm afløbsrør med diverse bøjninger og grenrør fra væghængt kloset, håndvaske, unidrain og badekar ført til hulmur, og derfor er der max 80 mm isolering, hvor rørene er.


Ikke den optimale løsning, med et kompromis, for en rørkasse i stue og køkken langs loft/væg.

Termografering:


Energisyn anvender termografikamera Testo 882, med 320x240 detektor (som overholder Dansk standard og Nordic Guidelines). Software i kamera, SuperResolution teknologi som optimere varmebillede-kvaliteten.


Med T882 kan vi finde:

kuldebroer, isoleringsevne, utætheder (med med blower door), varmeledningssporing/utætte varmeledninger og fejl på solcelleanlæg (som giver et dårligere udbytte).


Termografi kan anvendes i forbindelse med Blower Door Test, ved færdigmeldelse af nye bygninger. Ved eventuel kommende energirenovering. Køb og salg af ejendomme, sælger kan dokumentere hvor god bygningens tilstand er, og køber kan se hvor der er fejl og mangler, om der skal  energirenoveres.


Termografering kan vise om et enkelt solcellepanel virker optimalt, eller er defekt, og dermed ikke yder optimalt, og bør skiftes under garantien. Det er en store fordel at få kontrolleret anlægget lige efter opsætning, for straks at få udskiftet det defekte panel.


Der udføres rapport, som udleveres til rekvirenten.


Kameraet overholder Dansk Standard SBC 13187 og Nordic Guidelines.


Energisyn arbejder ud fra DS EN 13187, og er Level 1 certificeret i henhold til ASNT, Nordic Guidelines pkt. 5.1 DIN 54 162/EN 473.


 

Daglig egenkontrol af kameraet:

måles på tårekanal, på 1 m afstand, med emissionsfaktor 0,98,  temperaturen skal være mellem 34-36 o C

Level1 Certifikat:


Termografisk undersøgelse af utætheder , udført med en trykforskel på -50 Pa.

Betonudsparing for rørindføringer er utætte, bør udstøbes.

Termografi Level 1 certifikat.