Manglende isolering


Energisyn

Rådgivende Ingeniører

termografiske - og

tæthedsmålinger af

bygninger

Nyt 2-plans enfamiliehus opført i 2012.

Varmebroer ses tydeligt, mangelfuld isolering.

Under opførelse er ø110 mm afløbsrør med diverse bøjninger og grenrør fra væghængt kloset, håndvaske, unidrain og badekar ført til hulmur, og derfor er der max 80 mm isolering, hvor rørene er.


Ikke den optimale løsning, med et kompromis, for en rørkasse i stue og køkken langs loft/væg.


Manglende isolering:

[

Energisyn udfører termografering i forbindelse med be- eller afkræftelse af manglende isolering, på ovenstående billede ses varmebroer, da det er taget udefra.

Konklusionen er at under opførelse er ø110 afløbsrør med diverse bøjninger og grenrør fra væghængt kloset, håndvaske, unidrain og badekar ført til hulmur, og derfor er der max 80 mm isolering, hvor rørene er. 


Ikke den optimale løsning, men et kompromis, for en rørkasse ved loft/væg i stue og køkken.


Energisyn anvender her Endoskop i facademur:

1 Rapport – betyder at forudsætningerne for endelig test ikke er opfyldt eller ikke tilstede, samt at bygningen ikke  overholder gældende krav.

  eller hvis det er en forundersøgelse.


2 Certifikat – signalerer at bygningen opfylder kravet fra byggeansøgning/-tilladelse og de forudsætninger, der er i EN 13829, samt KLIMASKÆRMs

  anvisninger. Klimaskærmen er 100 % færdig inkl. indv. beklædninger og fuger omkring vinduer og døre.Destruktiv dokumentation udført efter konstateret fejl på termisk billede. Her Endoskopundersøgelse i facademur: der blev boret 11 mm hul i fuge mellem stenene, hvor 9 mm rør med kameralinse blev indført, og der blev konstateret at der manglende false-isolering. Til venstre ses skruehoved og vinkelbeslag som fastholder vindues-parti. Til højre ses polystyren som burde fylde hele falsen.