Utætheder


Energisyn

Rådgivende Ingeniører

termografiske - og

tæthedsmålinger af

bygninger


Utætheder:


Energisyn udfører trykprøvning med undertryk på -50 Pa samtidig med termografering af klimaskærmen (som er gulv, ydervægge og loft/tag) for at finde utæthederne.


Energisyn anvender The Minnaspolis Blower Door fra The Energy Conservatory.


Tæthedsprøvning og termografering finder man hvor luften kan komme ind , men er der monteret beklædning kan utætheden være et helt andet sted i tæthedsplanet, derfor anbefaler vi forundersøgelse før beklædning er monteret.


Rapporten er din dokumentation af utætheder i klimaskærmen.


Ved fejlfinding af utætheder, anvendes røgpenne, vindhastighedsmåler og termografi (efter aftale).


Energisyn kan udføre forundersøgelse med trykprøvning når dampspærre er udført, så man nemt og billigt kan få et godt og korrekt tæthedsplan, før færdige beklædninger monteres. Der er mange tømremestre der er glade for denne undersøgelse, det er dyrt og besværligt for håndværkerne at skulle nedtage beklædningerne for korrekte tætninger efterfølgende, da utætheden ofte kommer fra en samlingsdetajle men måske kan måles ved en stikkontakt når beklædningen  er monteret. Kort sagt, man finder utætheder/fejl i konstruktionerne (tæthedsplanet), uden destruktive indgreb.


Det bliver en stor og rigtig spændende opgave, de kommende år, hvor bygherre, rådgiver, håndværkere og måletekniker  skal samarbejde på en mere intenst og tidligere dialog, før/under byggefasen, om hvordan vi skal bygge i praksis, i de kommende år med hensyn til tæthedskrav "2020" i Bygningsreglementet, hvor luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 0,7 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa mellem inde og ude.


Energisyn er meget interesseret og behjælplig med et opstartsmøde med de udførende håndværkere, for at koordinere, samt gennemgang af kritiske knudepunkter i byggeriet.


Der udføres rapport, som udleveres til rekvirenten.


Energisyn arbejder efter DS EN 13829 og DS EN ISO 9972:2015 samt DS EN 13187..

1 Rapport – betyder at forudsætningerne for endelig test ikke er opfyldt eller ikke tilstede, samt at bygningen ikke  overholder gældende krav.

  eller hvis det er en forundersøgelse.


2 Certifikat – signalerer at bygningen opfylder kravet fra byggeansøgning/-tilladelse og de forudsætninger, der er i EN 13829, samt KLIMASKÆRMs

  anvisninger. Klimaskærmen er 100 % færdig inkl. indv. beklædninger og fuger omkring vinduer og døre.