Trykprøvning af bygninger


Energisyn

Rådgivende Ingeniører

termografiske - og

tæthedsmålinger af

bygninger


Trykprøvning:


Energisyn udfører tæthedsprøvning - trykprøvning - blower door test og termografering af klimaskærmen (som er gulv, ydervægge og loft/tag) på bygninger.


Energisyn anvender The Minnaspolis Blower Door fra The Energy Conservatory.


Blowerdoor test, daglig tale tæthedsprøvning-  eller trykprøvning af bygninger, kan være et myndighedskrav i byggetilladelsen, eller man kan selv bestille en prøve, og man skal huske at det reelt kommer bygherren til gode, for bygherren får bekræftet at huset lever op til det der er bestilt..


Tæthedsprøvning og termografering finder de skjulte utætheder/fejl i konstruktionerne, uden destruktive indgreb.


Rapporten1 /Certifikat2 er din dokumentation af tæt-/utætheder i klimaskærmen, og kan sammenlignes med det du har aftalt med din rådgiver/entreprenør.


Ved fejlfinding af utætheder, anvendes røgpenne, vindhastighedsmåler og termografi (efter aftale).


Energisyn kan udføre forundersøgelse med trykprøvning når dampspærre er udført, så man nemt og billigt kan få en god og korrekt tætning, før færdige beklædninger monteres. Der er mange tømremestre der er glade for denne undersøgelse, det er dyrt og besværligt for håndværkerne at skulle nedtage beklædningerne for korrekte tætninger.


Det bliver en stor og rigtig spændende opgave, de kommende år, hvor bygherre, rådgiver, håndværkere og måletekniker  skal samarbejde på en mere intenst og tidligere dialog, før/under byggefasen, om hvordan vi skal bygge i praksis, i de kommende år med hensyn til tæthedskrav "2020" i Bygningsreglementet, hvor luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 0,7 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa.


Energisyn er meget interesseret og behjælplig med et opstartsmøde med de udførende håndværkere, for at koordinere, samt gennemgang af kritiske knudepunkter i byggeriet.


Der udføres rapport1 /Certifikat2 af testresultat, som udleveres til rekvirenten.


Energisyn arbejder efter DS EN 13829:2015, og DS EN ISO 9972:2015.

1 Rapport – betyder at forudsætningerne for endelig test ikke er opfyldt eller ikke tilstede, samt at bygningen ikke  overholder gældende krav.

  eller hvis det er en forundersøgelse.


2 Certifikat – signalerer at bygningen opfylder kravet fra byggeansøgning/-tilladelse og de forudsætninger, der er i EN 13829, samt KLIMASKÆRMs

  anvisninger. Klimaskærmen er 100 % færdig inkl. indv. beklædninger og fuger omkring vinduer og døre.