Home


Energisyn

Rådgivende Ingeniører

termografiske - og

tæthedsmålinger af

bygninger


Energisyn:


 

Energisyn er en god løsning, om De skal have rådgivning, tegningsprojektering, energirammeberegning/varmetabsramme og/eller byggetilsyn samt udføre komplet byggeprogram.


Myndighedsprojekt., anvendes til at få byggetilladelse af kommunen, man kan dog ikke forvente at håndværkerne kan bygge efter et myndighedsprojekt, og det er umuligt at prissætte for håndværkerne, og der vil altid være tvister om hvad der er med i tilbuddet.


Hovedprojekt/udbudsprojekt er med detaljer af knudepunkter, målsætning og koter/højder, samt materialebeskrivelser, som der skal til for at håndværkerne kan bestille materialer i færdige længder/højder, og afsætte på stedet.


Energisyn anbefaler komplet projekt som består af: myndighedsprojekt, udbudsprojekt med fagbeskrivelser (der står alt hvad bygherre vil have leveret/udført), tilbudslister (bygherre kan se hvad de enkelte bygningsdele koster), kontrakter med håndværkerne, opstartsmøder med de udførende, for koordinering samt gennemgang af kritiske knudepunkter omkring tætning af klimaskærm og radonsikring. Tilsyn og byggemøder med referater og billededokumentation, afleveringsforretning samt 1- og  5 års gennemgang.


Energisyn  kan samarbejde med enhver arkitekt, -ingeniør og -håndværker ved en delopgave, men vi har også nogle håndværker hvor vi konkurrere med typehuse på prisen.


Energisyn arbejder med tæthedsundersøgelser af klimaskærmen (gulv, ydervæg og loft/tag) på bygninger. Vi anbefaler at bygherre tager stilling til sine energikrav, før udbudsmaterialet udsendes, så det fremgår klart og tydeligt, hvilken opgave håndværkerne er stillet over for. Og fastholde sine krav til den skærpede tæthed.

 

Energisyn  kan udføre forundersøgelse med trykprøvning, når dampspærre er udført, så man evt. kan få en god og korrekt tætning, før færdige beklædninger monteres. Denne undersøgelse er guld værd for både håndværkerne og bygherren.


Energisyn anbefaler altid at, bygherre rekvirerer Blower Door Test før aflevering af byggeriet og lige før 5 års gennemgang.


Energisyn udarbejder en Rapport1 /Certifikat2 af undersøgelsen, rapporten viser hvor tæt/utæt din bygning er, og kan sammenholdes med det ansøgte i byggeansøgningen. Der står minimumskrav i bygningsregelmentet, men bygherren kan selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf.Med venlig hilsen


Energisyn

Rådgivende Ingeniører


Måletekniker og Thermographer Level 1, 

samt arkitekt- og ingeniørrådgivning,

-projektering og –byggeledelse.   


Håber De får noget ud af at læse efterfølgende sider:)


Energisyn er uvildig og sælger ikke byggematerialer samt udføre ikke dokumenteret BlowerDoor Test på egne byggeprojekter til myndighederne.
Arkitekt- og ingeniørmyndigheds- og hovedprojekt for totalentreprenør på nyt sommerhus i Odsherred, i 2015

BlowerDoor er placeret i hoveddøren.

Her køres en undertryksmåling

Komplet Arkitekt- og ingeniørprojekt af

nyt et-plans Enfamiliehus på 180 m2

Destruktiv dokumentation udført efter konstateret fejl på termisk billede. Her Endoskopundersøgelse i facademur: der blev boret 11 mm hul i fuge mellem stenene, hvor 9 mm rør med kameralinse blev indført, og der blev konstateret at der manglende false-isolering. Til venstre ses skruehoved og vinkelbeslag som fastholder vindues-parti. Til højre ses polystyren som burde fylde hele falsen.Energimærkningsskalaen går fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

BlowerDoor er placeret i hoveddøren.

Her køres en undertryksmåling.

Et dokumenteret luftskifte indgår i energirammeberegningen.