Om Energisyn


Energisyn

Rådgivende Ingeniører

termografiske - og

tæthedsmålinger af

bygninger

Om Energisyn:


Energisyn har arbejdet med trykprøvning. destruktive indgreb med endeskop og termografering i 9 år.


Energisyn har 29 års erfaring indenfor arkitekt- og ingeniørprojektering med skitse- og detailprojektering af enfamiliehuse, kæde-, række-, og dobbelthuse, libhaverboliger, gårde, etagebyggeri, institutioner (vuggestuer, børnehaver, skoler, bofællesskaber for fysiske og psykiske handicappede, ældrecentrer) og erhvervsbyggeri såsom kontorer, synshaller, vaskehaller, lagerbygninger, industrihaller og storekøkkener for private, erhvervs- og offentlige bygherrer.


Projektleder i Rådgivende Ingeniørfirma.

Byggeleder for et byggefirma der opførte individuelle enfamilehuse i hele danmark.Energisyn har arbejdet med, og tilbyder følgende:


- Bygherrerådgivning.

- Køberrådgivning.

- Håndværkerrådgivning, (f.eks. tiltag for at få et tættere hus).

- Intern byggepladstilsyn, (kontrol og dialog med håndværkerne, at det er - og bliver udført som projekteret og beskrevet).

- Ekstern byggepladstilsyn (kontrol af udførelse i h.t. til byggeloven og fabrikanternes anvisninger, samt evt. projektmateriale).


- Byggeansøgninger, anmeldelser, jordvarmeansøgninger og dispensationsansøgninger til myndigheder.


- Drifts- og vedligeholdelsesrapporter.


- Byggemodninger; med kloak-, vand-, varme-, el-, og vejanlæg for private og kommunale bygherre, i god dialog med ledningsejere.

- Jord-, kloak- og betonprojektering.


- El-installationsprojektering af ovenstående byggerier.

- Solcelleanlæg.


- VVS-projektering med diverse beregninger af ovenstående byggerier.

- U-værdier, varmetabs- og energirammeberegninger.

- Solfangeranlæg.

- Jordvarmeanlæg.

- Varmepumper; luft til luft og luft til vand.


- Registreringer og opmålinger af eksisterende bygninger.


- Fagbeskrivelser

- Tilbudslister

- Kontrakter med håndværkerne.

- Opstartsmøder.

- Tilsyn og byggemøder

- Fejl- og mangelgennemgange

- Afleveringsforretninger

-1-års- og 5 årsgennemgangeEnergisyn anvender følgende softwareprogrammer: Tectite Express til BlowerDoor Test, Testo´s IRsoftware til termografering, Word, Excel,

AutoCad (tegneprogram), Rockwools energiberegningsprogrammer.